V posledních dnech klesla hladina Labe v úseku nad jezem i hladina Chrudimky. Ta v některých místech, například pod železničním mostem, odhaluje své dno. Pokles hladin však nezpůsobilo sucho, ale oprava labského jezu.

„Povolili jsme mimořádnou manipulaci, tedy snížení hladiny na jezu na Labi. Státní podnik Povodí Labe zde provádí opravu jezových pilířů a část elektroinstalace,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

K normálu by se hladiny obou řek měly vrátit po 10. srpnu. „Důležití uživatelé vody z Labe, například provozovatel koupaliště či rybáři, byly o dané skutečnosti informováni,“ dodal Míča.

(red)