Společnost EVO Pardubice, kterou založil před necelými třemi lety Pardubický kraj s cílem vybudovat spalovnu komunálních odpadů, svůj záměr v Opatovicích neprosadila. Nyní firma hledá jiná řešení. Jedním z nich je možnost, že by se spalovna odpadů mohla objevit u druhé elektrárny v regionu, a tím je Elektrárna Chvaletice.

Původně chtěl Pardubický kraj postavit spalovnu, která by měla kapacitu téměř sto tisíc tun odpadů ročně, v sousedství elektrárny v Opatovicích nad Labem. Sem se měl svážet odpad rovněž z Královéhradeckého kraje.

Proti záměru se ale postavili peticemi občané i obce v okolí Opatovic, myšlenka nenašla kladný ohlas ani u zastupitelů Pardubic.

Jenom jedna z pěti možností?

Investice ale skončila hlavně na tom, že majitel elektrárny, britská společnost International Power, nepronajala EVO Pardubice potřebné pozemky.
„Tento projekt se pozastavil. Faktem je, že se hledá nová lokalita s novými partnery. Jedna z možností, která se prověřuje, je otázka Chvaletic,“ řekl včera Petr Šilar, krajský radní zodpovědný za životní prostředí, jenž je současně předsedou dozorčí rady EVO Pardubice. Zdůrazňuje však, že všechno je teprve na začátku. V tuto chvíli je podle něj ustanovena pracovní skupina, v níž budou zástupci obou krajů i Pardubic.

První její jednání bude v druhé polovině června a na jejím programu budou výsledky studie proveditelnosti. Studie podle Šilara stále ještě není dokončena.

„Momentálně nemáme ani materiály na valnou hromadu. Z tohoto důvodu jsme to také nechtěli nikde zveřejňovat,“ uvedl krajský radní.
EVO Pardubice již vstoupilo do jednání s majitelem chvaletické elektrárny, jímž je společnost ČEZ. Město Chvaletice ale nic o záměru oficiálně neví. „Nikdo se mnou nemluvil,“ sdělila včera Deníku chvaletická starostka Blanka Zaklová, kterou informace zaskočila.

Variant, jak a kde nakládat s komunálním odpadem, má však v současnosti kraj hned pět. Jednou z nich jsou stále Opatovice, kde projekt spalovny začínal.

I v případě veřejného mínění ve Chvaleticích by se Petr Šilar nedivil, kdyby se proti ní i zde zdvihl odpor.

„Dneska jsou lidi proti všemu, to už považuji za samozřejmý folklor. Navíc se to bude v předvolebním boji promílat. Ale ještě jednou opakuji, je to pracovní jednání, nikdo o ničem nerozhodl, o umístění spalovny se stále jedná, lokalita ještě není známa,“ tvrdí Petr Šilar a současně upozorňuje: „Nechceme skončit jako v Neapoli, že se nám tady za chvíli začnou odpady hromadit, protože sládkovat nebude možné.“