Přísnější limity? Ano ale s výjimkou. Krajští úředníci dopřáli elektrárně ze skupiny Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače další čas a zařadili elektrárnu do režimu provozu v době mimořádných stavů. Elektrárna tak nemusí až do 31. května 2024 plnit zákonné emisní limity pro oxidy dusíku a rtuti, za což je dlouhodobě terčem kritiky ekologů.

Ekologické organizace, které dříve krajský úřad opakovaně kritizovaly za laxnost a řízení označovaly za frašku, nyní uvedly, že nové rozhodnutí s možností mírnějších emisních limitů za mimořádných stavů fakticky znamená emisní výjimku a je nezákonné.

Zdroj: DENÍK/Jiří Sejkora

Za mimořádný stav krajští úředníci považují krizové situace při problémech se zajištěním dodávek energií v topných sezonách 2022/23 a 2023/24, a to v souvislosti s aktuální geopolitickou situací (Ruskem rozpoutaná válka na Ukrajině…). Pardubický krajský úřad elektrárně s touto její žádostí vyhověl a tím pro ni po dobu mimořádného stavu platí mírnější limity.

Soud opět zrušil emisní výjimku pro elektrárnu ve Chvaleticích
Nejistá budoucnost chvaletické elektrárny. Kraj nerozhodl, udělá to ministerstvo

„Ministerstvo životního prostředí nám doporučilo tuto možnost na elektrárnu Chvaletice aplikovat,“ sdělil mluvčí krajského úřadu Dominik Barták s tím, že rozhodnutí je pravomocné a elektrárna se proti němu neodvolala.

„Jde o krizové opatření, které nic nemění na dlouhodobých závazcích k omezování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů,“ doplnila mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková.

Ekologické organizace ale rozhodnutí popisují jako absurdní a chtějí se proti němu odvolat. Jiří Koželouh z Hnutí Duha tvrdí, že Krajský úřad Pardubického kraje dokáže znovu a znovu překvapit a přebít předchozí absurditu ještě větší. „Více než rok po soudním zrušení nezákonné emisní výjimky zdržoval rozhodnutí o zpřísnění emisních limitů. A nyní místo toho, aby konečně rozhodl o zpřísnění, výjimku fakticky prodloužil na další rok, což je zcela v rozporu se zákonem,“ zkritizoval rozhodnutí Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Nová technologie

Elektrárna v minulosti uvedla, že pokud emisní výjimku nezíská, hrozilo by i zastavení výroby. Nyní nechce rozhodnutí úřadu komentovat jen oznámila, že v současnosti testuje novou technologii na snížení emisí a je tak na nejlepší cestě ke splnění nových emisních limitů na rtuť.

„V průběhu jednoho z testů s alternativním aditivem se nám podařilo zvýšit účinnost záchytu rtuti tak výrazně, že její koncentrace v jednom kubíku spalin dlouhodobě poklesly pod požadovaných 7 mikrogramů. Daná metoda se jeví jako velice slibná, a máme velkou naději, že se osvědčí i v dlouhodobém provozu,“ sdělil generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys s tím, že podstatou řešení bude kombinace různých technologií, na kterých už v elektrárně pracují.

Elektrárna Chvaletice je jedním z největších výrobců elektřiny v ČR.
Hrozí elektrárně Chvaletice odstávka? Soud stále řeší spor o emisní výjimku

Provozovatel podle svých slov za testy platí miliony korun. Zároveň ale za loňský rok elektrárna vykázala čistý zisk přes miliardu korun.

„Snažíme se pochytat tak malé částice, že v objemu spalin poměrově odpovídají desítkám pingpongových míčků v O2 Areně. Testovat technologie na snížení emisí rtuti není jako měřit pH v bazénu. Jediný test nás vyjde na jednotky milionů korun,“ dodal technický ředitel Elektrárny Chvaletice Jan Pozler.

Zdroj: Greenpeace

Kritici ale připomínají, že provozovatel elektrárny měl téměř šest let na splnění požadavků, přesto stále nesplňuje evropské limity. Například mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek uvedl, že ústupek pro elektrárnu Chvaletice je obrovským selháním úředníků Pardubického kraje. „Teď už je jasné, že emisní limity musí snížit ministerstvo životního prostředí. Co se týče pardubického úřadu, tam už asi nepomůže nic, pokud současné úředníky nevyhází a nenajme si nové, lepší. Laťka je nastavená brutálně nízko. Stačí, když nebudou zároveň pracovat pro elektrárnu Chvaletice a porušovat zákony,“ nešetřil kritikou Hrábek.

Aktivisté před časem předeslali, že vzhledem k energetické krizi už nechtějí elektrárnu uzavřít, požadují ale po ministerstvu zkrácení platnosti výjimky.

Soudní spory

Zároveň stále pokračuje řízení o povolení výjimky z emisních limitů, o které má rozhodnout ministerstvo.

Elektrárna Chvaletice je tepelná elektrárna spalující hnědé uhlí. Elektrárna leží v Polabí u města Chvaletice asi 20 kilometrů západně od Pardubic.
Soud potvrdil chyby úřadů v kauze Chvaletické elektrárny. Dal za pravdu ekologům

Chvaletická elektrárna dlouhodobě nesplňuje emisní limity pro vypouštění zdraví škodlivých látek do ovzduší. Několik let už žádá o výjimku pro vypuštění rtuti a oxidu dusíku. Provozovatel elektrárny dostal výjimku na šest let, během kterých firma chtěla provoz zařízení zmodernizovat tak, aby splnilo normy. Rozhodnutí následně soud ale zrušil a věc vrátil opět na ministerstvo, které prozatím nerozhodlo. Hnědouhelná elektrárna tak ani po pěti letech jednání nemá platnou výjimku na vypouštění škodlivin. Do vzduchu se dostává více emisí, než dovolují nové evropské limity, které platí od roku 2021.

Elektrárna Pavla Tykače se tak řadu let soudí a navíc už rok funguje bez potřebného povolení.

Elektrárna Chvaletice

Elektrárna Chvaletice je tepelná elektrárna spalující hnědé uhlí a je jedním z největších výrobců elektřiny v České republice. Od roku 2016 prochází rozsáhlou ekologizací s cílem snížit emise škodlivých látek a naplnit tak požadavky evropské legislativy. Elektrárna byla v roce 2018 třetím největším zdrojem emisí CO2 v České republice. V minulosti byla chvaletická elektrárna cílem protestů různých organizací.