Nákladní automobily nad 12 tun mají při vjezdu do Chvaletic červenou. Město o značku zakazující vjezd těžkých vozidel usilovalo několik let.

„Byl to logický krok po otevření obchvatu v roce 2009 a ke zklidnění dopravy ve městě. O dva roky později jsme začali usilovat o získání silnice spojující Chvaletice a Hornickou čtvrť, která spojuje místní části města. Tuto trasu totiž stále využívaly nákladní vozy z lomu. Silnice přitom vede z kopce s osmiprocentním sklonem a končí křižovatkou ve tvaru T," popsala starostka Chvaletic Blanka Zaklová.

Od záměru k již osazeným dopravním značkám ale vedla cesta dlouhá čtyři roky. „Žádali jsme o převod silnice z majetku státu do majetku obce. S tím ale souvisely také pozemky, vyjádření od dvou krajů a dotčených obcí," vysvětlila Blanka Zaklová.

Chvaletice ovšem uspěly až v závěru roku 2015. Značky nyní zakazují vjezd do města nákladním vozidlům o celkové hmotnosti nad 12 tun. Řidičům těchto aut nezbývá než se přizpůsobit. Za jízdu zákazem už padají i sankce.

„V prvních dnech jsme řidiče zastavených vozidel jen upozorňovali a spíše jim vysvětlovali, kudy mají město objet, ale i tak se situace nijak výrazně nezlepšila. Proto bude přikročeno i k ukládání sankcí. Cílem je, aby z města tato velká vozidla vymizela, proto strážníci i touto cestou vyzývají řidiče, aby značky respektovali a do města nevjížděli," uvedla velitelka Městské policie Chvaletice Aneta Hámorská.