Akademie třetího věku vznikla ve Chvaleticích loni na podzim, jako první kurz vedla Petra Hirtlová, ředitelka Centra celoživotního vzdělání VŠPSV, Klub trénování paměti a mozkového joggingu pro více než 30 účastníků z Chvaletic a okolí. „Cílem našich kurzů je poskytnout kvalitní vzdělání všem, kteří se rádi vzdělávají a chtějí se stále dozvědět něco nového, nebo oprášit svoje vědomosti, bez ohledu na věk a předchozí dosažené vzdělání,“ říká Hirtlová.

Od konce září nabízí Akademie třetího věku dva kurzy z oblasti psychologie. Znovu se otevírá Klub trénování paměti a mozkového joggingu a přidává se kurz s názvem Typologie osobnosti, který má za účel pomoci účastníkům lépe porozumět sobě i druhým lidem. Kurz povede Jana Mikšovská, vedoucí Katedry společenských věd VŠPSV. Do kurzu Akademie třetího věku se loni zapojila i sama starostka Chvaletic Zdeňka Marková. V dalších semestrech se Akademie třetího věku chystá uspořádat kurzy z oblasti historie. Kristina Křivková