Vzpomínáte ze školy na preventivní poučky a kázání o nebezpečí odhozených injekčních stříkaček v pískovišti, na dětském hřišti, před školou?

STRAŠENÍ? NE, REALITA

Ve Chvaleticích jako by se zastavil čas v dobách divokých 90. let, kdy se narkomanská scéna nějakým pravidlům „spolužití" teprve učila. Většina z nás má tyto poučky v paměti v kategorii užitečného strašení dětí.
Bohužel se ukazuje, že ne všechny tyto případy z pouček jsou tak za vlasy přitažené, jak zní.

Ve Chvaleticích se tyto teoretické noční můry o nebezpečí mění v praxi takřka každý týden.

Nejkřiklavější z nich? Nález použité injekční stříkačky přímo pod dětskou skluzavkou, použitá jehla v pískovišti, či před základní školou.

Není to tak, že by se odpadem po feťácích lidé ve Chvaleticích brodili, ale už jen samotný počet případů, kdy Městská policie Chvaletice likviduje zdraví a životu nebezpečné zbytky po narkomanech, dosahuje hrozivých čísel. A to jsou jen ty, o kterých se ví.

PREVENCE POMOHLA

„Běžná dřívější praxe byla, že takový nález nebylo vlastně ani komu hlásit a i zdejší praxe tedy byla taková, že jehlu nálezce vyhodil do popelnice. Šlo o nebezpečné řešení, které se i díky preventivní práci a osvětě podařilo zvrátit. Důkazem může být právě vyšší počet ohlášených nálezů jehel a dalšího vybavení," míní vrchní strážník Aneta Hámorská.

Strážníci tyto nálezy nejen ukládají do speciálních boxů na nebezpečný odpad, ale také místa nálezů a zjištěné skutečnosti pečlivě evidují pro další případné úkony.

Případy, které eviduje Městská policie Chvaletice ve statistice.
Nebezpečný odpad po narkomanech sbírají strážníci doslova každý den a i v blízkosti školy nebo hřišť.

6. 8. V areálu bývalých jeslí v ul. Jiráskova byla nalezena injekční stříkačka odhozená ve křoví.
8. 8. Injekční stříkačka u pískoviště u bývalých jeslí v ul. Jiráskova.
9. 8. V Hornické čtvrti byl nalezen malý uzavíratelný igelitový sáček s rozmoklými zbytky bílého prášku.
10. 8. U základní školy byla nalezena odhozená injekční stříkačka. Týž den byla strážníkům odevzdána další injekční stříkačka nalezená v předchozích dnech.
14. 8. Na dětském hřišti za Domem kultury byla dětmi nalezena injekční stříkačka přímo pod skluzavkou.
15. 8. Vedle prodejny potravin u Základní školy byly nalezeny dvě injekční stříkačky a několik malých igelitových sáčků, z nichž některé obsahovaly zbytky bílého prášku.
28. 8. Při noční kontrole zajistili strážníci krabičku s marihuanou.

4. 9. Nález injekční stříkačky s jehlou na trávníku přímo u základní školy. 

7. 9. Nalezena injekční stříkačka na dětském hřišti v objektu bývalých jeslí.

Laxus: Chvaletice jsou výjimka

Počet uživatelů drog v poměru k počtu obyvatel ve Chvaleticích není úplně malý. „Chvaletice jsou v tomto mezi podobně velkými městy výjimka," míní Lukáš Gilányi, mluvčí organizace Laxus, která v regionu zajišťuje sociální a adiktologické služby. Do Chvaletic zajíždí terénní pracovníci po telefonické domluvě a to asi jednou za tři týdny.

„Je zde silnější uživatelská komunita a část z těch lidí s námi z nejrůznějších důvodů není v kontaktu. Zřejmě se obávají o anonymitu, mají strach z kontaktu s institucí, ale není to jen o jednom důvodu. Vždy je to kombinace. Na druhou stranu – u uživatelů, co s námi spolupracují, máme stoprocentní návratnost injekčního materiálu," říká Gilányi.

Drogová scéna ve Chvaleticích je ale podle něj natolik rozvinutá, že by se městu už vyplatil plnohodnotný terénní program. „Troufám si říci, že by to mohlo redukovat počet odhozených jehel v ulicích," dodává Gilányi.