„V letošním roce chceme udělat infrastrukturu pro sedm rodinných domků směrem na Hornickou čtvrť. Pak by se už začal naplňovat předpoklad spojení obou částí města,“ říká starostka Chvaletic Blanka Zaklová s vysvětlením, že Hornická čtvrť jsou vlastně původní Chvaletice, které daly městu - vybudovaném na zelené louce v souvislosti s rozvojem těžby nerostů a výstavbou nedaleké elektrárny - jeho název. „A potom snem, k jehož naplnění snad dojde ještě letos, je cyklostezka do Hornické čtvrti,“ zdůrazňuje starostka.

Obě části města jsou totiž jako spojité nádoby. Děti z Hornické čtvrti se vydávají do „dolních“ Chvaletic do školy a zpět, stejně tak jako dospělí, kteří zde mají úřad, obchody a další vybavenost včetně dopravního spojení. „Je to jeden z nedostatků, protože děti nám chodí po silnici, lidé k lékařům, pokud je někdo neodveze, také po silnici, na vlak – zase po silnici. A vzhledem k tomu, že zde jezdí náklaďáky z kamenolomu, tak je to velmi nebezpečné. Obyvatelé Hornické čtvrti už po cyklostezce volají takových dvacet let,“ odhaduje Zaklová. „Ale je to oboustranné, lidé odspodu chodí do Hornické čtvrti na hřbitov s urnovým hájem a rozptylovou loučkou pro celé Chvaletice. Pochopitelně i za volným časem do lesa.“

Plánovaná cyklostezka by měřila kolem jednoho a půl kilometru a končila by u křižovatky s odbočkou na Bernardov. Jenom samotná „papírová“ příprava pozemků, po nichž by měla vést, zabrala spoustu času. „Byl to obrovský výkup, trvalo to přes dva tři roky, našli se tam majitelé, kteří už byli dávno po smrti a jejich děti také. Takže to bylo tápání a dá se říci boj s administrativou,“ popisuje přípravu akce chvaletická starostka.

Jestli se její realizace opravdu uskuteční, závisí na úspěchu žádosti o dotaci. „Požádali jsme státní fond dopravní infrastruktury. Vypadá to plusově, ale uvidíme. Dokud nemám něco na papíře, tak o tom moc nemluvím.“ Náklady na samotnou cyklostezku jsou odhadnuty na více než čtyři miliony korun. Blanka Zaklová neskrývá, že pokud Chvaleticím nebude státní dotace přidělena, záměr padá. Město totiž samo nemá tolik finančních prostředků.