Elektrárna v současné době pokračuje v kompletní opravě a ekologizaci za sedm miliard korun. Má po ní splňovat české i unijní parametry průmyslových emisí platné od poloviny roku 2020 a většinu požadavků nové směrnice BREF/BAT platné od roku 2021. Výjimkou jsou emise dvou zmiňovaných látek.

„K dosažení nově požadovaných limitů NOx (pozn. redakce NOx – souhrnné označení pro oxidy dusíku) by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se přitom snížil o pouhých 0,05 % pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice,“ řekl Václav Matys ze společnosti Sev.en EC, která elektrárnu provozuje.

„Pokud jde o rtuť, Česká republika dosud neměla limity pro tyto emise stanoveny. Navíc neexistuje prověřený způsob, jak zajistit spolehlivé kontinuální měření těchto škodlivin,“ doplnil Václav Matys. Evropské směrnice a český zákon o ochraně ovzduší umožňují udělit výjimku v případě, že investice do splnění limitů je neúměrně vysoká oproti dosaženému zlepšení životního prostředí.