„Přijali jsme nabídku na spolupráci s Vojtěchem Jirsou, který připravil pilotní projekt na cyklopruhy. Předložil nám koncepční plán, který má hlavu a patu. Tento projekt je ostatně jeho diplomovou prací,“ uvedl náměstek pardubické primátorky Martin Bílek. Setkání se účastnili také hlavní architektka Pardubic Petra Nacu či vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa.

„Pardubice jsou město cyklistů a cyklopruhy mohou pomoci tomu, aby se lidé mohli na kole dostat z jednoho konce města na druhý. Funguje to tak třeba v Nizozemsku či Dánsku, takže nevím, proč by to nemohlo fungovat i u nás,“ konstatoval Bílek. Vojtěch Jirsa, který je jedním z představitelů sdružení Město na kole, prý má celý projekt zpracovaný, k realizaci by tak mohlo dojít v relativně krátké době.

„Vypadá to, že na pořízení projektové dokumentace a možná i na samotnou realizaci bychom mohli získat dotaci z fondů Evropské unie. Je to na dobré cestě,“ podotkl náměstek primátorky. Cyklopruhy již v Pardubicích k vidění jsou – třeba na ulici 17. listopadu a ve větší míře pak na Bělehradské ulici. Právě projekt na Bělehradské spustil polemiku o tom, zda má smysl mít cyklopruhy souběžně s cyklistickou stezkou.

„Není technicky možné, aby na sebe stezky vedené po chodnících plynule navazovaly a utvářely ucelenou síť. Jedním z řešení jsou vyhrazené pruhy pro cyklisty. Není cílem pruhů nahradit stezky, ale doplnit je, nabídnout alternativu,“ vysvětlil funkci cyklostezek Vojtěch Jirsa ze sdružení Město na kole. Bělehradská ulice je prý vhodná pro sledování preferencí cyklistů. „Do budoucna, pokud se cyklopruhy osvědčí, by mělo být opatření realizováno na frekventovanějších a delších úsecích, jako je například Dašická ulice,“ dodal Jirsa.

(dub)