„Při blokovém čištění se kompletně uklízí ulice v celé její šíři od nánosu prachu, bláta a přerostlého plevele. Efekt je na první pohled markantní,“ uvedla ředitelka společnosti Služby města Pardubic Lea Tomková. Protože se podle ní jedná vskutku o generální úklid, je nutné, aby byl vymezený prostor v tu dobu bez zaparkovaných vozidel. Ještě nedávno bylo možné čistit pardubické ulice pouze pravidelným metením čistících vozů. Dnes se valná část komunikací čistí právě blokově. „V harmonogramu na letošní rok je naplánované čištění dvou set ulic a většiny veřejných parkovacích ploch,“ upřesnila ředitelka Lea Tomková.

„V poslední době se objevilo několik stížností na hluk strojů, které při naší práci používáme. Po dohodě s vedením města a městskou policií jsme přistoupili k organizační změně, která naše úklidové činnosti posune za hranici nočního klidu, tedy až na šestou hodinu ranní. Nicméně případný odtah vozidel bude na čištěné vozovce prováděn, stejně jako nyní, od čtvrté hodiny,“ doplnila Tomková.

Ve většině velkých měst se úklid komunikací provádí v nočních nebo brzkých hodinách z důvodu, že je minimální pohyb vozidel i chodců. „Přesto se omlouvám obyvatelům Pardubic, které naše práce jakkoliv omezí, a věřím, že pochopí důvody, které nás k popsanému způsobu úklidu vedou. Jistě je zájem nás všech, aby naše město bylo čisté a uklizené,“ omlouvá se Pardubákům ředitelka Služeb města.