Kromě toho, že kapacity škol jsou naplněné, je komplikací také jazyková bariéra. „V mateřských školách je za sledované období nárůst o 100 procent, ve školách dokonce o 140 procent. Tito žáci často naráží na jazykovou bariéru a neporozumění v rámci výuky,“ potvrdil náměstek primátora Jakub Rychtecký. Do mateřských škol v současné době dochází 124 dětí cizinců, základní školy jich navštěvuje 293. Jedná se například o děti Vietnamců, Mongolů, Bulharů nebo Rumunů.

Problémy s češtinou

Tyto děti často neumí česky, což výuku značně komplikuje. „Někteří projevují zájem se češtinu učit, někteří ale tu potřebu nemají, takže při hodinách nerozumí, jen sedí a nic nedělají, což je demotivující pro ostatní děti,“ popsal ředitel ZŠ Bratranců Veverkových Leoš Šebela.

Do zmiňované základní školy chodí zhruba čtyřicítka cizinců, většinou je jeden ve třídě. „Pak jsou ale případy, kdy máme ve třídě dva Vietnamce, kteří se baví jen mezi sebou, jsou v Česku dva roky a dělají, že nerozumí,“ řekl ředitel s tím, že největší problém je v tom, že část žáků se češtinu ani učit nechce. „Jiní tu jsou třeba rok a půl a krásně s námi mluví,“ doplnil.

Pro ty, kteří mají zájem se učit, má škola připravené doučování, aby češtinu zvládli rychleji. „Jsme také schopní vyučovat v angličtině, ale mongolsky ani vietnamsky bohužel neumíme,“ konstatoval Šebela a dodal: „Nedělají problémy, ani nevyrušují, ale ocenili bychom, kdyby více komunikovali.“

Vytvářejí komunity a nekomunikají

Cizinci si ale mezi sebou často tvoří komunity, takže nemají potřebu komunikovat s ostatními lidmi. Proto je pro pedagogy těžké i řešit problémy s rodiči, jelikož ti často také neumí česky. Aby se situace na základních a mateřských školách zlepšila, zapojí se Pardubice opět do projektu Ministerstva vnitra, díky kterému možná získají dotaci až 1,8 milionů korun na integraci žáků.

„Školy budou mít k dispozici finanční prostředky nezbytné k tomu, aby mohly dětem cizinců poskytnout intenzivnější výuku českého jazyka,“ objasnil Rychtecký.

Do projektu bylo již v loňském školním roce zapojeno pět pardubických základních škol – ZŠ Erno Košťála, ZŠ Závodu míru, ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Bratranců Veverkových a ZŠ Štefánikova. Letos chce město projekt rozšířit do MŠ Pastelka, MŠ Pardubice K Polabinám a MŠ Pardubice – Polabiny v ulici Mladých. Finance mají pokrýt zejména mzdy spojené s doučováním a intenzivní výukou českého jazyka, ať už na jednotlivých školách nebo v rámci speciálního kurzu na ZŠ Závodu míru.

Měli by se zapojit do běžného života

„Jde nám hlavně o to, aby se cizinci, kteří ve městě pracují, i jejich rodinní příslušníci mohli zapojit do běžného života. Porozumět jazyku hostitelské země a naučit se ho, je přitom primární,“ vysvětlil primátor Pardubic Martin Charvát.

Do podpory integrace cizinců se mají zapojit také firmy, které dělníky ze zahraničí přijímají. Prostředky na nákup pomůcek potřebných k výuce českého jazyka u dětí, jejichž rodným jazykem není čeština, poslala už společnost Foxconn, která přispěla částkou 150 tisíc korun. „Snažíme se vybavit místní školy technologií, jež začlenění dětí ulehčí,“ uvedl manažer PR a komunikace společnosti Pavel Kožený.