Přesto se můžeme, stejně jako v jiných českých městech, i v Pardubicích setkat s cizinci, kteří zde žijí, ale česky mluvit neumí.
Nyní to ale mohou změnit mnohem snáz než dříve. Mohou totiž zdarma navštěvovat kurzy českého jazyka v nově otevřeném Centru na pomoc při integraci cizinců.

„Nabízíme kurzy českého jazyka ve dvojí formě. První z nich je takzvaná nízkoprahová forma. Předpokládáme, že se bude konat jednou týdně. Klient bude moci kdykoliv přijít a nebude se do kurzu muset hlásit nebo ho navštěvovat pravidelně. Zatímco druhá forma bude intenzivní. Na tento kurz bude potřeba docházet pravidelně a lekce na sebe budou navazovat,“ řekla vedoucí pardubického centra Ivona Baklíková.
„Intenzivní kurz je určen pro klienty, kteří mají alespoň základní znalost českého jazyka, aby mohli směřovat k získání zkoušky A1, která je nutná k trvalému pobytu,“ informovala vedoucí pardubického centra.

Kromě jazyka se ale cizinci v Pardubicích mohou naučit, jak se chovat v každodenních situacích. A to tak, aby se nedopustili prohřešků vůči našim společenským konvencím. K tomuto účelu jsou určeny sociokulturní kurzy, které mají zájemcům pomoci zorientovat se v běžném životě v pro ně cizí zemi.

„Pro nás je samozřejmé, jak funguje náš sociální systém, zdravotní péče, městská hromadná doprava, kulturní zařízení a podobně. Ale cizinci přicházejí z jiného kulturního prostředí a je potřeba jim přiblížit fungování společnosti tady,“ podotkla Baklíková.
Návštěvníci těchto kurzů se například naučí, jak lépe komunikovat s úřady a zaměstnavateli nebo jaké jsou možností získávání sociální péče. Rovněž se seznámí s českou historií, tradicemi a svátky.

Tereza Harbichová