Mateřská škola Korálek v Rumunské ulici v Pardubicích byla jednou ze zastávek policejního preventisty v tomto týdnu. „Měli jsme zde besedu na téma policie, vlastní bezpečnost a bezpečný pohyb v silničním provozu. Kromě obecného povídání o tom, jak policista vypadá a pracuje jsme se zaměřili na chování během kontaktu s cizím člověkem ať už na ulici či ve chvíli, kdy někdo neznámý zazvoní u dveří. To, že si od neznámých lidí nikdo nebude nic brát, byla pro všechny samozřejmost," uvedl preventista pardubické policie Jozef Bocán. Ne všechna nebezpečí ale na dnešní děti číhají jen venku. Pomalu, ale jistě se mezi ně vkrádá i nebezpečí prostřednictvím mobilů, internetu a sociálních sítí.

„Preventivní přednáška na téma Kyberšikana a rizika spojená s užíváním internetu se konala například na základní škole v Kyjevské ulici. S žáky jsme hovořili o sociálních sítích, rizicích, která s sebou nese zveřejňování citlivých údajů či materiálů na internetu. Další podstatnou část tvořil blok o komunikaci s neznámou osobou a anonymitě internetu. Stejné téma padlo i na základní škole v Dašicích, kde se odehrálo několik besed pro celý druhý stupeň. Z reakcí všech posluchačů je patrné, že je to téma hodně živé a týká se naprosté většiny z nich," sdělil Jozef Bocán. Policisté se na školy a školky vracejí a znalosti žáků ověřují, případně rozvíjí z minula započaté téma.