Již podruhé během několika týdnů představili městští architekti v Divadle 29 své názory na vybrané téma. Tentokrát se diskutovalo nad problematikou městských řek.
„Chápeme řeky v Pardubicích, spolu s navazujícími plochami, za zelenou kostru města. Spolu s dopravním systémem zásadně předurčuje další rozvoj města. Zpracovatel nového územního plánu náš názor potvrdil. Ve své analýze označil plochy navazující na řeky za veřejná prostranství s největším potenciálem našeho města.  Z průzkumu, který jsme prováděli pomocí pocitových map, navíc vyplynulo, že veřejnost se o témata spojená s veřejnými prostranstvími navazujícími na městské řeky zajímá," řekla Karolína Koupalová z Odboru hlavního architekta města Pardubic.

Ovlivní růst měst

Řeky obecně výrazně ovlivňují růst měst. Založení Pardubic na soutoku Labe a Chrudimky, spolu s okolní rovinatou krajinou Pardubické kotliny a dominantou Kunětické hory, výrazně ovlivnilo a stále ovlivňuje urbanismus města.

Pardubice si jako jedno z mála měst v Evropě doposud udržují významný krajinný fenomén. Okolní krajina přímo proniká podél řek až do vlastního jádra města.
Z historického centra města lze pešky nebo na kole dojít k řece, respektive soutoku řek, a odtud dál kolem Labe na Kunětickou horu nebo do Hradce Králové.
Podél Chrudimky zase můžete dojet nejenom do Chrudimi a Slatiňan, ale ještě mnohem dál. Přírodě blízká území, navazující na říční toky, vytváří specifickou formu městského života.
„Rytmus života v těchto územích určuje řeka, jde o typická klidová území. Město by se mělo směrem k řece obracet svými klidovými funkcemi – rekreační, sportovní, estetickou, včetně kvalitní architektury," podotkla Karolína Koupalová.

Zásadní krok

Při pořizování nového územního plánu by měl být učiněn zásadní krok ke koncepčnímu řešení celého problému.
„Městskou zeleň by pak i v reálu bylo možné povýšit na zásadní městotvorný prvek, který dodá urbanismu města Pardubic evropskou prestiž a úroveň. Rozsáhlé zelené plochy navazující na řeky mají i obrovský rekreační potenciál, který, bude-li využit, výrazně zvýší kvalitu životního prostředí obyvatel města, ale i turistickou atraktivnost Pardubic," vysvětlila pracovnice Odboru hlavního architekta města. (pad)