V pardubickém parku Na Špici nyní odborníci provádějí značení stromů, které jsou podle dendrologického posudku navrženy k odstranění.

Hlavní požadavek? Stabilní park

Označení poškozených dřevin je podkladem pro projednání pěstebních zásahů s občanskými sdruženími, která budou účastníky řízení o povolení kácení stromů.

Odstranění stromů je součástí navržených pěstebních opatření souvisejících s celkovou revitalizací parkového prostoru.

„Pěstební opatření spolu s následnými výsadbami jsou navržena s cílem vytvořit stabilní porosty a trvale udržitelný park. O tom, které z navržených stromů lze pokácet, rozhodne až příslušný správní orgán v rozhodnutí o povolení kácení dřevin," vysvětlila Karolína Koupalová z odboru hlavního architekta města Pardubic.

Stromy, které jsou navržené k odstranění, budou označené bílou tečkou. Bílým křížem pak stromy, u kterých bude koruna výrazně redukována, aby nebyly provozně nebezpečné.

Cílem je napojit park na centrum

S budoucí podobou pardubického parku Na Špici se seznámily stovky zájemců, pro které byla připravena akce s názvem Špica den.

Tu přímo v parku uspořádal Magistrát města Pardubic.

Projekt Revitalizace parku na Špici řeší území vymezené soutokem řek Labe a Chrudimka a Spojilským odpadem.

Jeho autorem je Ateliér M1 architekti, který byl vybrán ve veřejné soutěži.

Mezi hlavní cíle projektu patří napojit park na centrum pomocí lávky přes Chrudimku, oživit tuto část krajského města a umožnit denní rekreaci obyvatel všech věkových kategorií, včetně vybudování přiměřeného zázemí.

Rozpočet předloženého návrhu počítá s částkou zhruba 39 milionů korun.

Je součástí Integrovaného plánu rozvoje města. (iko)