ANO 2011

• Funkční a plynulá doprava, lepší systém parkování za rozumné ceny
• Úsporné, ale silné městské obvody
• Otevřená městská sportoviště pro veřejnost
• Nové cyklostezky
• Více strážníků v ulicích města
• Dostatek míst ve školkách a více aktivit pro děti
• Startovací bydlení pro mladé
• Podpora kultury a cestovního ruchu
• Zveřejnění smluv a audit hospodaření města
• Zdravá městská zeleň pro široké využití
• Důstojné stáří pro seniory

ČSSD

• Zprostředkování atraktivních pracovních příležitostí pro mladé
• Omezení zřizování nových heren
• Projekt startovacích bytů pro mladé rodiny
• Konec utrácení peněz za různé studie plné nereálných vizí
• Zavedení bezplatného jízdného pro mládež do 15 let a všechny cestující od 70 let
• Přeměna nábřeží Labe v relaxační zónu pro obyvatele města
• Bezplatný internet na veřejných místech

TOP 09

• Vytvoření zásobníku projektů, aby bylo jasné, co bude vedení města v následujících čtyřech letech dělat
• Nový plán umožňující rozvoj, ve kterém bude dostatek ploch pro rodinné domy a podnikatelskou výstavbu
• Průhledné a koncepční financování sportu a kultury
• Stavba cyklostezek, parkovacích domů pro kola i odstavných parkovišť
• Levnější a efektivnější samospráva – snížit počet úředníků a zastupitelů placených na plný úvazek, kvalitnější služby pro občany a úspora 20 milionů korun ročně

KOALICE PRO PARDUBICE

• Předat na městské obvody potřebné kompetence, „zeštíhlit" malé i velkou radnici
• Vymístit z města hazard
• Zvýšit kontroly restaurací a nočních podniků a zamezit tak podávání alkoholu mladistvým
• Rozšířit funkce Pardubické karty
• Dokončit rekonstrukci atletického stadionu na Dukle