„Město Lázně Bohdaneč zahájilo práce na Strategii rozvoje města 2011 – 2027. K rozhodnutí o pořízení takového materiálu vedly zastupitelstvo dva důvody. Strategický plán rozvoje města z roku 1999 je už naplněný a postrádá aktuálnost.

Další důvod má souvislost s probíhajícím procesem pořizování územního plánu.

Pokud město neschválilo svoji aktuální strategii před zahájením pořizování územního plánu, má nyní poslední příležitost, jak dopracovat územní plán v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje města. Nový územní plán se totiž nachází ve fázi projednávaného konceptu a město se k němu vrátí po dokončení Strategie rozvoje.

Ve městě nyní probíhá dotazníková anketa a k prvnímu jednání se šla 22členná expertní skupina, složená z místních občanů,“ uvedla starostka lázeňského městečka Květoslava Jeníčková.