K razantnějšímu postoji vůči spalovně průmyslových odpadů, kterou hodlá v Rybitví provozovat rakouská společnost AVE CZ, se rozhodla pardubická sociální demokracie.

Představitelům ČSSD již nejde jen o dosažení zamítnutí tohoto kontroverzního záměru, které by je již ani neuspokojilo. Ale co víc - o zrušení celého procesu EIA, jenž podle kritiků neprobíhá podle platných zákonů. Také ministerstvo mělo být podle ČSSD investorem podvedeno.

Schůzka v Praze

Minulý pátek se v Praze uskutečnila schůzka pardubických sociálních demokratů s náměstkem ministra životního prostředí Karlem Bláhou.

Po tomto setkání žádá ČSSD zrušení celého procesu EIA o posuzování záměru modernizace spalovny. Vedou ji k tomu velmi vážné důvody. Jak návštěva z regionu, kde se proti spalovně podepsalo na petici padesát tisíc lidí, zjistila, ministerstvo nesplnilo zákonné lhůty a ani po třiceti dnech od veřejného projednání nemělo jeho plný přepis.

Ze zhruba tří set připomínek bylo ve zkráceném znění zmíněna jen šestina z nich.
Zveřejněný zápis, který shrnuje několikahodinové jednání do devíti stran a konstatuje jen odpor všech zúčastněných proti tomuto záměru, je podle odpůrců spalovny jedním z nejdůležitějších v procesu EIA.

„Žádáme, aby v zápisu byly hlavně uvedeny dotazy, které investor nedokázal odpovědět či odpověděl nesprávně. Zároveň musím vyjádřit rozhořčení, že náměstek ministra nedokázal jako řídící veřejného projednávání v pátek konstatovat, zda publikovaný zápis je zápisem a zda vypovídá o průběhu samotného veřejného projednávání,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý.

„K závěru zrušení celého procesu EIA nás vede především fakt, že společnost AVE CZ podvedla samotné ministerstvo životního prostředí, jak sám uvedl náměstek ministra Bláha. Tím, že vydává de facto novou stavbu za modernizaci, porušuje celou řadu zákonů a uvádí nejvyšší státní orgány v omyl,“ pravil Libor Malý, předseda občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví. „Na základě tohoto vyjádření, kdy poprvé vysoký představitel Ministerstva životního prostředí České republiky uznal argumenty ČSSD a odpůrců posuzovaného záměru, není možné v procesu EIA pokračovat,“ dodal náměstek hejtmana Tichý.

„Žádáme proto ministerstvo životního prostředí, aby se drželo litery zákona a vlastních vyhlášek. Proto pokud samotné ministerstvo, či lépe jeho vrcholný představitel, na zvukový záznam z páteční schůze v Praze uvede, že ministerstvo bylo investorem oklamáno, nezbývá nic jiného než celý proces EIA ukončit bez vydání stanoviska a vyvodit z toho jak právní, tak personální důsledky na samotném ministerstvu,“ uzavřel Libor Malý, předseda občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví.