Jako zdůvodnění uvedli, že i přes „nesporné výhrady“ by bourat tuto stavbu bylo nesmyslné a že v době hospodářské krize je nutné vážit si všech investorů.

Copak si opravdu neuvědomují, že přesně tyto činy a takováto zdůvodnění hospodářské krize způsobují? Vždyť tohle je přímo učebnicový příklad, proč jde pokrok kupředu tak pomalu! Jednou promineme lež, podruhé nesplněný slib, potřetí malou krádež, počtvrté černou stavbu, a protože zlo se šíří rychle, není-li zastaveno hned v počátku, najednou nevíme, co s kriminalitou a s krizí. Uvedená situace je přesným potvrzením Masarykových slov, že každá hospodářská krize je především krizí mravní.

Jak vůbec může zastupitel města vyslovit, že dodržování zákona je nesmyslné? Zbouráním černé stavby jistě vznikne škoda hmotná, ale přinese právě onen obrovský zisk mravní!!! A jestli ještě dnes ve 21. století někdo neví, že o hodnotách hmotných rozhodují hodnoty nehmotné, tak v této funkci nemá co dělat, protože se v ní rozhoduje o životech lidí.

I druhé zdůvodnění, že je nutné si v době krize vážit všech investorů, je neuvěřitelné. Jak je možné si vážit investora, kterému nevadí nedodržování zákonů, nerespektování úřadů, neplnění dohod? Takový investor je pro město do budoucna naopak spíš hrozbou. Děsí mě zjištění, že nakonec byli v otázce pronájmu pozemků zastupitelé jednotní, a proti hlasoval pouze jediný!

Moc bych si přála, aby takto jednotní byli i občané v blížících se volbách, a už nikdy nevolili ty, kteří nemravnost a hloupost v této zemi zaseli a ty, kteří z ní udělali životní normu.

Dana Urbancová