9.45 Holub Josef, důchodce, 1920, Hlavečník
10.30 Pfolová Věra, důchodkyně, 1927, Sovolusky