„Tři fakulty, a to chemicko-technologická, filozofická a elektrotechniky a informatiky, přijímají přihlášky do soboty 31. března. Fakulta ekonomicko-správní ukončí příjem přihlášek ještě o den dříve, tedy v pátek 30. března,“ uvedla tisková mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová.

Fakulty chemicko-technologická, ekonomicko-správní a elektrotechniky a informatiky budou přijímat uchazeče do svých bakalářských studijních programů a oborů bez přijímacích testů, pouze na základě výsledků ukončeného středoškolského studia.

Na fakultu filozofickou budou v červnu uchazeči o studium skládat přijímací zkoušky podle požadavků jednotlivých oborů. Fakulta zdravotnických studií již první kolo přijímání přihlášek do bakalářských studií ukončila. Zájemci o studium na dalších dvou fakultách Univerzity Pardubice – na dopravní fakultě a fakultě restaurování mají ještě čas na rozmýšlení. Zájemci o dopravu do 30. dubna a umělecky zaměření studenti se mohou rozhodnout do 11. května.

Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, plánuje přijmout pouze 16 těch nejnadanějších uchazečů.

Oproti tomu fakulta chemicko-technologická plánuje přijmout do svých bakalářských oborů na 1 100 uchazečů, fakulta elektrotechniky a informatiky přibližně 450 studentů, fakulta ekonomicko-správní je připravena na 930 nových tváří a fakulta filozofická na téměř 900 uchazečů.