Už čtyři tisíce lidí žádá zrušení územního plánu obce Ráby. Organizátor petice na toto téma a zároveň provozovatel Perníkové chaloupky v Rábech Luděk Šorm je přesvědčen, že do konce letošní sezony Muzea perníku získá podpisů ještě mnohem více.

„Věřím, že do konce roku se nám podaří doložit veřejný zájem přibližně 15 tisíc podepsaných občanů na zrušení územního plánu," uvedl Luděk Šorm.

MIGRANTI? JEN NOUZOVÁ VARIANTA

Do boje s plánem se pustil právě kvůli svému podnikání. Dokument, vypracovaný úředníky magistrátu Pardubice a přijatý zastupiteli obce Ráby, totiž zásadně zmenšil v oploceném areálu Perníkové chaloupky plochu vhodnou k podnikání.
Při zahájení petiční akce před přibližně třemi měsíci Luděk Šorm dokonce prohlašoval, že za těchto okolností bude nucen areál nabídnout státu k ubytování migrantů. Hovořil o centru „Arábya".

„S naprostou většinou návštěvníků nemusíme tuto nouzovou alternativní variantu rozebírat, jejich hlavní motivací k podpisu je ochota pomoci řešit byrokratický problém samotné existence oblíbeného projektu Perníkové chaloupky," dodal Luděk Šorm.

Ke znovuotevření otázky územního plánu v zastupitelstvu obce by stačilo i méně podpisů, ale organizátoři petice usilují o tisíce. „Potřebujeme pro naše úsilí silný mandát od občanů. Protože hlavní námitkou úředníků bylo, že oni jednají ve veřejném zájmu, kdežto já v privátním, což má menší váhu. Peticí doložíme veřejný zájem," uzavřel Luděk Šorm.

PETICE SKONČÍ AŽ NA SILVESTRA

Na letošního Silvestra petici ukončí a na začátku roku 2017 ji Luděk Šorm předloží zastupitelům obce Ráby.

Pokud by s žádostí o změnu územního plánu neuspěl, bude prý příští, v pořadí celkově 14. sezona v Muzeu perníku v Rábech tou předposlední.

Názor místostarosty RábůJedná se o pozemky, které jsou zapsány v katastru nemovitostí jako les, a to již od chvíle, kdy si je Luděk Šorm pronajal a zakoupil, což je třináct let. Nikdo z úředníků nemůže „nectít" vůli majitele a v územním plánu to zanést jako například ostatní pozemek. To si nejdříve musí majitel vyjmout pozemek z funkce lesa (k tomuto úkonu se obec vyjádřila kladně a souhlasí s vyjmutím), za což bude muset majitel v tuto chvíli zaplatit nemalé peníze. Poté může dle platného územního plánu na svých i pronajatých pozemcích v areálu bez problémů provozovat svoji podnikatelskou činnost.
V tuto chvíli jsou ve výkresu základního členění území pozemky definovány jako „zastavěné území", což dává naznat tomu, že obec počítá v celém areálu s jinou aktivitou, nežli lesním hospodářstvím. Územní plán je vyvěšen na stránkách obce a je přístupný všem občanům.
Zatím mě nenapadlo nic, co nemůže pan Šorm ze svých dosavadních aktivit na pozemcích dělat. V neposlední řadě je od pana Šorma velmi nesolidní, že v petici vyhrožuje ukončením činnosti a poskytnutím areálu k ubytování migrantů, čímž v okolí vytváří ne zcela přátelské prostředí. Jeho informace se nezakládají na pravdě a odpověď na můj dotaz na Vládu ČR, jak budou zabezpečovat ubytování, jeho výroky zcela vyvrací.
Vojtěch Černík