„Tato nominace nás opravdu potěšila a utvrdila nás v názoru, že jsme se vydali správným směrem. Skupina osob, na kterou projekt cílí, totiž zdaleka nemá takové možnosti zapojit se do kulturního dění, a právě tuto skutečnost projekt Culture Buddy postupně mění. Nejen že roste počet klientů, zájem se zvyšuje také ze strany zapojených organizací a dobrovolníků, z čehož mám opravdu radost,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za oblast kultury Jiřina Klčová, která se včera osobně zúčastnila slavnostního vyhlášení 20. ročníku cen Mosty ve Slovanském domě v Praze.

Dobrovolníky do projektu hledá a vysílá Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka. Zájemci se mohou hlásit přes registrační formulář dostupný na webu www.dobrokonep.cz nebo přímo na e-mailu dobro@konep.cz či telefonu 775 551 412.

Klienti s duševním či kombinovaným onemocněním, kteří bojují například se strachem z neznámého prostředí či vyšším počtem cizích lidí, se v rámci prvního ročníku Culture Buddy vydali na kulturní akce v doprovodu dobrovolníka více než osmdesátkrát.

Letos je přitom do projektu, na kterém radnice spolupracuje s Centrem Kosatec a Koalicí nevládek Pardubicka, zapojeno na 14 klientů a 14 dobrovolníků. Samotnou realizaci projektu město stejně jako v minulém roce i letos podpořilo částkou 100 000 korun. Klient si může vybrat z kulturní nabídky celkem 13 stěžejních kulturních institucí ve městě.

Den otevřených dveří na centrální hasičské stanici v Pardubicích.
Simulace nehody, lezci, vodní mlha i hrdina Darren. Hasiči otevřeli stanici

Vstupenky jsou do projektu poskytovány s výraznou slevou, přičemž dobrovolník má vstup vždy zdarma. Kromě zajištění doprovodu, zpravidla ve večerních hodinách, poskytne dobrovolník klientovi také další nezbytné informace o povaze vystoupení, jako je třeba doporučený dress code.

Ceny Mosty Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Oceňuje aktivitu, projekt či osobnost, které se významným způsobem podílejí na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením.