„Použijeme stejný model jako v případě cyklostezky mezi Pardubicemi a Chrudimí, kde je první etapa již připravena a v případě, že bude letos přidělena evropská dotace, začne se i stavět,“ konstatoval krajský radní odpovědný za oblast cestovního ruchu Miloslav Macela.

Náklady na Cyklostezku mechu a perníku, jež má být dlouhá přiližně třiadvacet kilometrů, byly odhadnuty na 118 milionů korun. „Podle ,záborového elaborátu’ bude trasou dotčeno kolem 450 pozemkových parcel, z toho 315 ve vlastnictví soukromých subjektů,“ uvedla mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová. „Větší část trasy povede podél řeky Labe, kromě úseku mezi Němčicemi a Pardubicemi, kde studie připouští několik variant včetně přímého vedení přes obec Ráby,“ sdělila tisková mluvčí.

„Stezka se bude stavět po etapách. Trasa je rozdělena na čtyři úseky, které je možno realizovat samostatně. S partnery budeme shánět všechny dostupné dotační prostředky. K tomu je nutné mít připravenou projektovou dokumentaci,“ prohlásil radní Pardubického kraje.

„Úsek mezi Hradcem Králové a Pardubicemi se stane součástí plánované Labské stezky směřující z Krkonoš podél Labe až do Hamburku,“ podotkla Kateřina Nohavová.

V současné době již existuje úsek vybudovaný městem Pardubice na hrázích protipovodňové ochrany až do Rábů. „Podobné cyklostezky jsou známé i ze zahraničí, například podél Dunaje v Rakousku či Rýna v Německu, kde na ně navazuje řada penzionů, restaurací a dalších služeb,“ informovala náš Deník krajská mluvčí.