„První měsíce fungování nového systému sociální péče ukázaly, že nový zákon o sociálních službách potřebuje vřadě bodů velmi rychle novelizovat. Jde například o způsob dotačního řízení nebo otázku kvalifikace pracovníků. Požádal jsem pan ministra, aby tato novela, na jejímž osudu závisí existence mnoha poskytovatelů sociální péče, prošla legislativním procesem co nejrychleji,“ informoval o setkání Macela. Na jednání byl rovněž zmíněn problém chybějícího hospicu pro Pardubický kraj.

„Využívám návštěvy každého člena vlády, poslance či senátora vPardubickém kraji, abych požádal o podporu při získání státní dotace pro tento velmi prospěšný projekt. Mým záměrem je, aby se o chrudimském hospicu vPraze vědělo a dostal se mezi priority dotační politiky státu,“ doplnil Macela.