Před začátkem stavby dálnice byly zpracované hlukové studie, podle kterých jsou protihluková opatření dostačující. Lidé z obcí okolo trasy dálnice si ale stěžují na hluk z přejezdu aut přes dilatační spáry na mostech nebo hluku z vlaků, který se odráží od mostovky.

„Naši občané vnímají zprovoznění D35 a registrují zvýšený hluk, ale samozřejmě záleží na povětrnostních podmínkách, takže jsou dny, kdy je ruch z dálnice klidnější, a jsou dny, kdy to vnímají určitě negativně,“ potvrdil starosta Lánů u Dašic Josef Horák.

Severovýchodní obchvat Pardubic
Z Globusu na Dubině za pět minut. Projeďte se už nyní po budovaném obchvatu

„Nejvíce je to slyšet večer, neumím si představit, jaké to bude v létě, kdy máme celé dny otevřená okna,“ sdělil své obavy jeden z místních.

Na sedmi místech

ŘSD nyní provede nové měření. „ŘSD v rámci dobrých vztahů s okolními obcemi a ve snaze předejít případným nesrovnalostem navrhlo provést měření hluku v dalších sedmi obcích, které jsou nejvíce zasaženy,“ informovalo ŘSD. Míra hluku se bude měřit v Lánech u Dašic, Časech, Dašicích, Prachovicích, Dolní Rovni, Čeradicích a Uhersku.

Otáčení 1. poloviny mostu přes železniční stanici Uhersko – v noci ze soboty na neděli 16. - 17.4. 2022
VIDEO: Nad železničním koridorem otáčeli polovinu dálničního mostu. Podívejte se

Odborníci provedou dvě zkoušky - v dubnu a na podzim. Hluk budou měřit u rodinných domů, před okny obytných místností ve vzdálenosti maximálně dva metry od fasády domů. „Měří se pouze ve všední dny od úterý do čtvrtka v měsících duben až červen a září až říjen, pouze za vhodných klimatických podmínek, tedy ve dnech bez deště,“ informovala mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

V obcích u dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov bude na jaře a na podzim odborná firma provádět na celodenní měření hluku.V obcích u dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov bude na jaře a na podzim odborná firma provádět na celodenní měření hluku.Zdroj: Se svolením ŘSD

„Zařízení bude umístěno na budovách po 24 hodin mimo svátky, víkendy a další klidové dny, aby výsledky co nejvíce odpovídaly skutečnému provozu z dálnice,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Výsledky se musí vejít do hygienických limitů, které jsou pro denní provoz 60 decibelů, v noci 50 decibelů. Pokud by byly hodnoty překročeny, muselo by ŘSD hluk z dálnice snížit, například výstavbou protihlukových stěn.

Obce dobrovolné měření ze strany ŘSD vítají. „Alespoň budeme znát skutečné hodnoty hluku z dálnice. Pokud by byly zjištěny nadlimitní hodnoty hluku, byli jsme ujištění, že dojde k nápravě dané situace,“ dodal starosta Horák.

Čeperka má obří dálniční křižovatku v Opatovicích přímo za humny.
Další obec má problém s hlukem z D35. V Čeperce si přejí protihlukové stěny

Ředitelství silnic a dálnic však neočekává, že by výsledky měření měly být výrazně odlišné od hlukové studie. „Starostové samozřejmě hájí zájmy obyvatel, kterým hluk z nedávno otevřené dálnice vadí. Je to logické, protože tam vznikla naprosto nová komunikace, která generuje hluk. Nicméně ŘSD nepředpokládá, že by mělo dojít k překročení limitů, očekává se, že měření v praxi potvrdí závěry hlukové studie, která byla provedena před stavbou,“ dodal Kortyš.

Není to poprvé, kdy si lidé z blízkosti dálnice stěžují na hluk. Ředitelství silnic a dálnic řešilo stížnosti také u Rokytna. Tam ale podobné měření ukázalo, že i přes stížnosti obyvatel nedošlo k porušení hygienických limitů.