Stavba dalšího dálničního úseku na Pardubicku trvala čtyři roky, stála přes 3,2 miliardy korun. Před začátkem stavby D35 Časy – Ostrov ukazovaly hlukové studie, že jsou navržená protihluková opatření dostačující.

Lidé z obcí okolo trasy dálnice mají ale opačný názor. Stěžují si na hluk z přejezdu aut přes dilatační spáry na mostech nebo hluku z vlaků, který se odráží od mostovky. „Naši obyvatelé vnímají zprovoznění D35 a registrují zvýšený hluk. Záleží na povětrnostních podmínkách, takže jsou dny, kdy je ruch z dálnice klidnější, a jsou dny, kdy jim to vadí,“ potvrdil starosta Lánů u Dašic Josef Horák.

Čeperka má obří dálniční křižovatku v Opatovicích přímo za humny.
Další obec má problém s hlukem z D35. V Čeperce si přejí protihlukové stěny

V dubnu proto odborníci zjišťovali míru hluku hned v osmi obcích u nového, necelých 15 kilometrů dlouhého, úseku - v Časech, Lánech u Dašic, v Dašicích, Prachovicích, Dolní Rovni, Turově i Uhersku a Městci. „Uvědomujeme si, že před pěti lety se na nynějším místě dálnice nacházely zemědělsky využívané pozemky a k dnešnímu dni zde máme komunikaci zatíženou tisíci automobily denně. Pro okolní obce a jejich obyvatele je toto velmi podstatný zásah do jejich životů,“ uvedl správce stavby úseku D35 Časy – Ostrov Stanislav Král.

V obcích u dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov bude na jaře a na podzim odborná firma provádět na celodenní měření hluku.Místa měření úrovně hlukuZdroj: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a hygienici měřili v 24 hodinovém intervalu od 25. dubna do 31. května. Hluk zkoumali u rodinných domů, před okny obytných místností ve vzdálenosti maximálně dva metry od fasády domů. „Měří se pouze ve všední dny od úterý a pouze za vhodných klimatických podmínek, tedy ve dnech bez deště,“ přiblížila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Dálnice je v limitu

Ředitelství silnic a dálnic se zavázalo, že v případě zjištění překročení zákonných limitů hluku postaví další protihlukové stěny. Limity ale podle předběžných výsledků překročeny nebyly a další protihlukové stěny se tak stavět nebudou.

„Naměřené hodnoty jsme porovnali s hygienickými limity pro hluk v chráněném venkovním prostoru staveb. Výsledky měření na všech měřených místech potvrdily, že hodnoty při současném provozu nepřekračují limity,“ informovala Drkulová.

Přes Rokytno jezdí mnoho kamionů. Ještě větší nárůst dopravy místní pozorují od zahájení stavby dálnice D35, kdy přibyla zejména nákladními auta navážející materiál.
Rozbité silnice i hluk. V Rokytnu už toho mají dost, chtějí snížit rychlost

Podle některých výsledky měření ale neodpovídají skutečnému provozu. „ŘSD sice vyšlo vstříc s navýšením počtu měřících míst, než bylo podmínkou stavebního povolení, ale bohužel platné předpisy hlukové jsou nastaveny tak, že nereflektují například vliv počasí, které má velký význam pro šíření hluku,“ řekl starosta Dašic Lubomír Vlček s tím, že i tady si místní stěžují na hluk.

„Mělo by se provést měření v pondělí nebo v pátek kdy je největší provoz a ještě za mokra,“ postěžoval si jeden z místních Josef Dvořáček.

Dominantou stavby Severovýchodního obchvatu Pardubic bude most přes Labe.
Obchvat Pardubic: Přes Labe povede most vysoký jako Petřínská rozhledna

Splnění hlukových limitů je podmínkou pro zkolaudování dálnice. „Vzhledem k tomu, že jsme tímto splnili další podmínku stavebního povolení, probíhá v současné době kompletace dokladů potřebných k vydání kolaudačního rozhodnutí,“ doplnila mluvčí Petra Drkulová.

Odborníci na měření hluku se na místo vrátí ještě na podzim ke kontrolní zkoušce. „Měřící zařízení necháme umístit na budovy po 24 hodin mimo svátky, víkendy a další klidové dny, aby výsledky co nejvíce odpovídaly skutečnému provozu z dálnice,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Výsledky měření následně odborníci přepočítají na skutečné intenzity dopravy celé dálnice D35 až po obec Mohelnice.