„Ze současných sto deseti kilometrů rozpracovaných rychlostních silnic je pro nás R35 jedním z klíčových projektů. Máme totiž takovou představu, že R35 pomůže částečně odlehčit provozu na dálnici D1. Ani ne tak tomu stávajícímu, ale spíše tím, že na sebe přebere ten nový vzrůstající objem dopravy, se kterým musíme počítat,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Alfréd Brunclík.

Na rozdíl od dálnice D11, jejíž výstavbu brzdí situace kolem některých nevykoupených pozemků, jsou téměř všechny pozemky potřebné pro R35 k dispozici. Uvedl to včera Bohumil Vebr, ředitel pardubické pobočky ŘSD. Na některých pozemcích však stále ještě probíhá záchranný archeologický výzkum. V úseku Opatovice nad Labem na Zámrsk se bude zadávat výběrové řízení na zaměření úseku.

„Problémy řešíme primárně v místech s nejakutnějším stavem,“ řekl Alfréd Brunclík k otázce průtahových obcí, které kvůli kolonám vozidel mají problém s hlukem i dopravní zátěží.