Pardubický kraj na něj pozval představitele Ředitelství silnic a dálnic ČR včetně nového ředitele Alfréda Brunclíka, dále Státního fondu dopravní infrastruktury, ministerstev dopravy a financí, poslance a senátory, zástupce krajů i starosty měst a obcí na trase obou silnic. Vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka a náměstka hejtmana Ivo Tomana samozřejmě zajímala především aktuální situace ve výstavbě rychlostní silnice R35, jejíž plánované dokončení se, pokud nenastanou komplikace, plánuje na rok 2009. Toman v této souvislosti také připomněl, že i když chápe problémy, které výstavba obcím přináší, není možné řešit je všude. Hlavním cílem je co nejrychlejší výstavba dálnice D11 a silnice R35. V souvislosti s dostavbou dálnice D11 se pak hovořilo především o obcích Nové Město a Libišany, které jsou postiženy provizorním sjezdem z dálnice D11 asi nejvíce. V obou obcích se mění okna, budují chodníky, semafory apod. Dotazy od starostů obcí se týkaly zejména bezpečnosti v obcích. Tu by mělo zvýšit budování přechodů. Jenže, vybudování takového přechodu vyjde na čtvrt milionu. Navíc výstavbu těchto zařízení lze realizovat pouze z obecních rozpočtů.

„Některé věci se mému chápání naprosto vymykají, tak třeba proč ostrůvek uprostřed silnice první třídy, která je v majetku státu, musí být v majetku obce. A to není jediný legislativní problém, který nám takto mnohdy ztěžuje řešení,“ řekl Toman.