Dělníci, kteří pracují na nové budově urgentního příjmu, stavbu rozšíří až k horní bráně a před nemocniční lékárnu. Nemocnice proto prosí pacienty i návštěvníky nemocnice o ohleduplnost a respektování dopravního značení.

Fotogalerie: Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 12.5.2022

Stavba podle firmy běží podle plánu. Ze země v areálu nemocnice už se tyčí další patra moderní budovy, ve které budou operační sály, emergency i heliport.

Pro další pokročení ve stavebních pracích je nutné posunout zábor až do těsné blízkosti prostoru před nemocniční lékárnou. Provoz lékárny a zdravotnických potřeb zůstává beze změny, na místě však nebudou žádná parkovací místa. Pacienti mohou jako náhradu za tato zrušená místa využít dočasné parkovací plochy u budovy Chirurgické kliniky v blízkosti heliportu. „Pokud je to možné, zvolte jinou variantu dopravy,“ nabádá informační leták Pardubické nemocnice.

Celá stavba centrálního urgentního přijmu by měla trvat do konce roku 2023. „Odměnou za dílčí komplikace nám však bude moderní nemocnice se zlepšenou dopravní dostupností,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.