Toto jméno nosil starozákonní prorok, žijící v době, kdy izraelský lid trpěl v babylonském zajetí.

Byl vzdělaný, uměl vykládat sny a věštil. Povolal ho babylonský král, aby mu vyložil sen. Zdálo se mu, jak se nad ním tyčí socha. Měla zlatou hlavu, hruď ze stříbra, břicho a boky z bronzu a nohy ze železa a z hlíny. Úder kamenem do nohou však celou sochu proměnil v prach. Vítr jej rozvál a kámen se přeměnil v horu, která pokryla zem. Daniel sen vysvětlil takto: „Králi, zlatá hlava sochy, to jsi ty sám. Její části ze stříbra, bronzu, železa a hlíny jsou království, která povstanou po tvém království. Některá budou silná, jiná slabá, žádné však nebude trvat navěky. Kámen pak je království Boží, které je větší než kterékoliv pozemské a nikdy nepodlehne zkáze.“