Odrostly vám děti? Leží vám plyšové hračky doma? Tak je posbírejte a doneste do informačního centra Pardubice Region Tourism vedle Zelené brány.

Hračky pak budou putovat s armádou do Kosova.

„S projektem sběru plyšáků začala Česká rada dětí a mládeže a my jsme se rozhodli do ní zapojit. Za pár dní, kdy se akce koná v Chrudimi, se sešlo již několik pytlů hraček. Do projektu se zapojil i fotograf Jaromír Zajíček či místostarosta města Roman Málek,“ pochvaluje si dobrovolník Lukáš Nutta z Občanského sdružení Altus a dodává: „Myšlenku jsme se rozhodli rozšířit. Nově je možné odevzdávat plyšové hračky i na infocentrum u Zelené brány v Pardubicích. Můžete přinést jednoho plyšáka, ale třeba celý pytel po dětech.“

Poslední možnost předat plyšové hračky je už v úterý 7. září, neboť o den déle budou předány na pardubickém letišti Armádě České republiky. Tam je dovezou i zástupci hlavních pořadatelů z pražské České rady dětí a mládeže k přepravě do Kosova.

„S armádou spolupracujeme velmi dlouho. Například loni jsme do kosovské vísky Šajkovač dovezli vybavení celé jedné třídy školními lavicemi, židlemi, katedrou a tabulí, a ,běžné’ učební pomůcky, jako jsou například sešity, tužky, pastelky, určené všem žákům školy, a dále počítač s tiskárnou a dva notebooky. Nyní jsme se rozhodli pro hračky. Podle místních dětí je to pro ně velký dar,“ doplňuje Blanka Lišková z České rady dětí a mládeže.