„Mladí lidé, kteří chtějí darovat krev poprvé, mají kolem svátku zamilovaných šanci hned v několika nemocnicích i v Pardubickém kraji. Každoročně se k akci připojuje několik stovek nových dárců, kteří se k odběrům vracejí opakovaně,“ konstatovala za organizátory akce Jana Kodysová.

„Pravidelnými odběry krve navíc dárci nejen pomohou druhým lidem, ale zároveň také získávají cenné informace o svém zdraví. Podle statistik chybí v České republice až sto tisíc dobrovolných dárců krve, kteří by spolehlivě naplnili potřebné množství této životně důležité tělní tekutiny,“ sdělila Jana Kodysová a dodala, že v Pardubické krajské nemocnici mohou zájemci darovat krev dnes a také zítra od sedmi do jedenácti hodin.