Vítězství města nad ministerstvem vnitra je zpečetěno. Rozsudek ve sporu, v němž šlo o prodej bytového domu, nabyl právní moci a město mohlo po dvou letech dohadů konečně podepsat smlouvu s kupcem, kterého si vybralo. Potvrdil to starosta Dašic Petr Zikmund.

Starosta Dašic: Byl to boj o demokracii

Ministerstvu vnitra se nelíbilo, že město při prodeji bytovky dalo přednost zájemci z řad místních občanů, který nabízel cenu 
3 330 000 korun, před neznámým kupcem, jenž byl ochoten zaplatit ještě o dvacet tisíc korun více.

Zastupitelé se báli, aby 
z nemovitosti někdo neudělal ubytovnu. Proto ze dvou zájemců vybrali raději manžele z Dašic, kteří sami bydlí kousek od této nemovitosti a slíbili, že zachovají charakter domu s nájemním bydlením.

Podle názoru ministerstva však nebyl ze strany města zachován rovný přístup
k oběma uchazečům o koupi. Přednost měla dostat vyšší nabídka. Dašice se ale státu postavily a své rozhodnutí nezměnily.

„Byl to boj o demokracii ve státě. Pokud bychom přistoupili na stanovisko ministerstva vnitra, pak by zastupitelstvo bylo úplně zbytečné," okomentoval tehdy situaci, ve které se Dašice ocitly, starosta Petr Zikmund.

„Od ministerstva vnitra to nebyl zlý úmysl, jen jedou
v zajetých kolejích," vysvětlila pohnutky státu Jana Zwyrtek Hamplová, která Dašice ve sporu zastupovala.

Dašický precedent povzbuzuje další

Dvouleté dohadování města s ministerstvem nakonec
v létě „rozlouskl" Krajský soud v Pardubicích, a to 
ve prospěch Dašic – žalobu ministerstva na město zamítl. Ministerstvo vnitra mělo možnost podat ještě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ale v zákonné lhůtě ji nevyužilo.

„I v obcích se samozřejmě odehrávají excesy, kdy je třeba zasáhnout, ale proč zasahovat zbytečně tam, kde má rozhodnutí obce své důvody a svou logiku," zhodnotila advokátka, která oceňuje Dašice za to, že mají odvahu postavit se i státu.

„Dašický precedent zdůrazňuji při svých přednáškách pro starosty, abych jim dodala sebevědomí, aby neměli obavy něco udělat. Peníze nemusí vždy rozhodovat," dodala Jana Zwyrtek Hamplová, která se na problémy samosprávy specializuje a je garantem celorepublikového projektu Akademie samospráv. Ten dává zastupitelům a starostům možnost vzdělávat se a také se zapojit do tvorby nového zákona o obcích.

Advokátka Hamplová právě převzala případ obce, ve kterém by jí mohl „dašický precedent" posloužit i přímo u soudu.

Ještě do konce letošního roku chtějí Dašičtí požádat ministerstvo vnitra o uhrazení nákladů na tento spor.

Připravují žalobu na ministerstvo

Ve spolupráci s advokátkou Hamplovou se město Dašice chystá podat žalobu na   jedno ministerstvo. Tentokrát půjde o čerpání dotací.

„Podrobnosti si zatím necháváme pro sebe až do doby, než žalobu podáme, což by mohlo být přibližně za dva týdny," přiblížila advokátka.

„Za sebe mohu říci, že Dašice mají našlápnuto 
k dalšímu soudnímu precedentu," doplnila.