Tou první upoutávkou byl kamion, jenž do města dorazil v několikahodinovém předstihu, aby se stal technickým zázemím pro mobilní redakci. S novou podobou regionálního periodika seznámila přítomné šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová, která uvedla, že smyslem práce redakčního kolektivu je noviny ještě více přiblížit samotnému regionu a také čtenáře vtáhnout do jejich tvorby.

Součástí Pardubického deníku je rovněž internetová verze, která by měla oslovit zejména mladší generaci.

Vzhledem k tomu, že problémy občanů pardubického regionu jsou vždy v centru pozornosti i samotné redakce Deníku, nemohla v Dašicích zůstat opomenuta ani kauza bankomatu. Když zcela nedávno naše redakce pořádala ve městě anketu na téma, co lidem nejvíce chybí, unisono tvrdili, že bankomat.

Ačkoliv starosta Dašic Jiří Hora v tomto směru podniká možné i nemožné, realita je mnohem střízlivější. Tou největší bariérou v uspokojení požadavku občanů je dostatečný počet výběrů. „Podle každého z oslovených peněžních ústavů by měl dosáhnout aspoň počtu tři tisíce měsíčně, což je ve městě s 1800 obyvateli problém,“ uvedl starosta.

Více v zítřejším Pardubickém deníku (17. dubna 2007).