Například nárok na podporu zanikne lidem, se kterými jejich zaměstnavatel zrušil pracovní poměr pro zvláště hrubé porušení pracovních povinností.

Byly také zrušeny automatické „valorizace“ (navyšování) životního a existenčního minima a souvisejících dávek. Dřívější povinnost vlády tyto částky valorizovat je reformou nově upravena na „možnost“.

Lidé od nynějška nedostanou za první tři dny nemoci ani korunu a změnila se rodičovská dovolená. Nově si matky budou moci vybrat ze dvou variant jejího čerpání (tři a čtyři roky), ty bohatší dokonce ze tří možností. Aby se totiž mohly vrátit rychle do práce (už po dvou letech).

Leckdo už nedosáhne ani na přídavky na děti. Na ně už budou mít nárok jen ti opravdu nejchudší.

Změn v sociálním systému je však mnohem víc.

Podrobněji se jim budeme na stránkách Deníku věnovat v nejbližších dnech.