Rektor Miroslav Ludwig jeho rozhodnutí respektuje. „Ivo Drahotský ve funkci děkana pátkem 14. října končí," uvedla ve čtvrtek Valerie Wágnerová. Rektor zároveň zahájil jednání o vzniklé situaci se statutární zástupkyní děkana proděkankou Michaelou Ledvinovou a s Akademickým senátem DFJP. Senát zřejmě již příští týden vyhlásí volby na kandidáta na funkci děkana. Ivo Drahotského, jehož jméno bylo zmiňováno i v souvislosti s údajným plagiátorstvím, se Deníku včera nepodařilo kontaktovat.