„Volba byla jednomyslná. Všech patnáct senátorů se vyslovilo pro profesora Kalendu,“ uvedl Martin Adam, předseda akademického senátu.

Petr Kalenda je absolventem pardubické Vysoké školy chemicko-technologické. Jako vědec se zabývá zejména studiem molekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů, chemií filmotvorných látek, organickými povlaky a antikorozními pigmenty.