„Střední automobilní škola v Holicích se s čínskou stranou poprvé potkala před dvěma lety, a to prostřednictvím partnerské školy ve Francii,“ konstatovala radní Málková.

„Sami čínští hosté prozradili, že mají s holickou školou mnoho společného a že by o užší spolupráci s ní velmi stáli,“ uvedla krajská radní zodpovědná za školství.

„Je to pro nás zajímavá nabídka, ale především kvůli obrovské kontinentální, ale i jazykové a kulturní vzdálenosti ji musíme důkladně prodiskutovat,“dodala radní Pardubického kraje Marie Málková.

Střední automobilní škola v Holicích už nyní spolupracuje se školami ve Francii, Rakousku, Finsku, Maďarsku a Slovensku. Vybraní žáci se v těchto partnerských zemích každoročně účastní čtyř až šestitýdenních stáží. Během nich poznávají pracovní prostředí ve firmách, ve kterých pracují, školský systém dané země i kulturu a tradice. Veškerá spolupráce se zahraničím je podporována programy Leonardo da Vinci.