„Práce zahájíme přeložkami inženýrských sítí, nutným kácením dřevin, bouracími pracemi a výstavbou nového kabelovodu,“ popsala Iveta Štočková, mluvčí společnosti Eurovia, která má rekonstrukci za více než šest miliard korun na starost.

Dělníci tak začali trhat odstavné koleje a chystají se na demolici drobných budov. „Stavba bude náročná především kvůli přístupu na staveniště a stísněným podmínkám. Všechny práce budou probíhat za provozu vlaků a cestujících. Výluky budou jen po nezbytně nutnou dobu. Rovněž koordinace prací s plánovanými přilehlými stavbami bude komplikovaná,“ avizovala Štočková.

Odstaví nástupiště

Zatímco na nádraží se už bourá, běžný provoz omezen není. Cestující výluky zaznamenají až za více než měsíc, kdy bude od posledního října do začátku prosince odstavena první a třetí kolej a celé čtvrté nástupiště.

Větší výluky ale cestující čekají až příští rok na jaře, a to zejména ty, kteří se vydají směrem na Chrudim nebo Hradec Králové. „V květnu příštího roku by měla začít nepřetržitá pětiměsíční výluka mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem. Bude tedy zavedena náhradní autobusová doprava, která bude jezdit na Chrudim a Hradec Králové,“ přiblížila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Krátkodobé výluky mohou cestující překvapit také o víkendech, i v těchto případech budou připraveny náhradní autobusy. Někteří dopravci změny prozatím nepocítí. „Vlaků Leo Express se omezení nijak nedotknou, jelikož se jedná pouze o výluku některých kolejí. Cestující by tedy neměli pocítit žádné omezení, jelikož vlaky Leo Express jezdí ve směrech, kterých se výluky netýkají,“ vysvětlil mluvčí Leo Express Emil Sedlařík.

Do pohodlí cestujících zasáhne především rekonstrukce nástupišť, která mají být nově bezbariérová, bude navíc přistavěno nástupiště páté, k němuž budou prodlouženy také podchody. „Budeme se muset zaměřit na to, aby velké množství cestujících mělo možnost se komfortně dostávat k vlakům, bude to obrovský zásah do nástupišť a podchodů,“ zhodnotil ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Nové záchodky

Opravy se dočká také památkově chráněná nádražní budova. Ještě před zahájením stavby ale prošly rekonstrukcí toalety. „Chtěl jsem, aby se udělaly co nejdříve, protože to byla ostuda. Toalety budou dokončeny v následujících dnech a osazeny turnikety, takže k jejich zaplacení již nebudou třeba dámy,“ podotkl Svoboda.

Díky nákladné rekonstrukci budou vlaky rychlejší a tišší. Postaví se také ale lávka, která spojí nádraží s Duklou. „Pamatuje se také na plnohodnotnou dvoukolejnost do Rosic, zastávku v blízkosti centra a na to, že jednou bude realizovaná Ostřešanská spojka,“ připomněl Svoboda.