K internetové diskusi na webu města www.pardubice.eu zasedne v pondělí 26. listopadu od 16 do 17 hodin. „Na chat se vždy těším. Líbí se mi, že tazatelé, i když jsou anonymní a leckdy mě jejich otázky nijak nešetří, diskutují slušně. Je vidět, že se o dění v našem městě zajímají. Pro mě je tato diskuse i zpětnou vazbou, informací o tom, jak nás politiky lidé ve městě vnímají, co chtějí, jak hodnotí naše rozhodnutí,“ řekl.