„Činnosti pěstounů si velmi vážíme, protože jsou významnou alternativou k ústavní péči a dokáží se postarat i o děti, u nichž je velmi složitá adopce, tj. o děti starší nebo se zdravotním handicapem. Pozvali jsme 150 členů pěstounských rodin a připravili pro ně celodenní program zahrnující projížďky historickým trolejbusem, soutěže pro děti a kulturní program na pardubickém zámku, který bude uvádět zpěvačka Zora Jandová,“ přiblížil program radní Pardubického kraje Miloslav Macela.

Kraj pořádá setkání pěstounů pravidelně dvakrát ročně. Vedle volnočasových aktivit jsou pro pěstouny pokaždé připraveny i semináře, na nichž jsou seznamováni s novinkami ze sociální oblasti či legislativy.

V Pardubickém kraji je přibližně 230 pěstounských rodin, které se starají o zhruba 400 dětí.