I tento den je státním svátkem. Jan Hus se narodil někdy kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic. Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli v Praze. V roce 1409 se stal rektorem Univerzity Karlovy. Po klatbě, která nad ním byla vynesena v roce 1412, odešel z Prahy a žil nejprve na Kozím Hrádku a v Sezimově Ústí, poté na hradě Krakovci u Rakovníka. O dva roky později odjel na výzvu císaře Zikmunda do Kostnice na koncil, aby zde obhajoval své učení. Po několika slyšeních byl Jan Hus prohlášen za kacíře, zbaven kněžské hodnosti a odsouzen k smrti upálením, neboť odmítl odvolat své učení. Upálen byl 6. července 1415. Jeho popel katané vhodili do řeky Rýna, aby po něm nezbyla žádná památka.

V anketě Největší Čech pořádané Českou televizí v roce 2005 se Jan Hus umístil na sedmém místě. Všeobecně je tato osobnost českých dějin známá díky nezapomenutelnému ztvárnění Zdeňkem Štěpánkem ve filmu Jan Hus z roku 1954, který natočil režisér Otakar Vávra.