NÁLEZ DENÁRŮ: O mincích z doby Boleslava II. čtěte zde

Poklad z Chýště svou hodnotou překvapil všechny odborníky. Hovoří o něm dokonce jako o pokladu století!

Loni v listopadu objevil náhodný nálezce v Chýšti na Pardubicku stovky denárových mincí z poslední třetiny 10. století. Po několika dalších průzkumech na místě nálezu se ukázalo, že je poklad téměř dvojnásobný. „Hodnota pokladu je nevyčíslitelná a pro historické poznání doby počátků českého státu má nebývalý dopad. Měli jsme jedinečnou možnost prozkoumat zlomky nádoby, ve které byl poklad uložen, ale i místo archeologického nálezu. Podařilo se nám najít ještě jednou tolik mincí a zlomků," oznámil ředitel Východočeského muzea (VČM) v Pardubicích Tomáš Libánek.

Právě ve Východočeském muzeu se bude moci se vzácnými mincemi seznámit i veřejnost. Výstava 
s názvem Denárový poklad století bude v muzeu k vidění od 21. září do 16. října.
Nález odevzdaný do sbírek muzea čítal celkem 780 položek. Při dohledávkách našli archeologové VČM dalších 745 mincí, jejich zlomků či shluků celých mincí.

Mincovní soubor tvoří české denáry ražené knížetem Boleslavem II. v mincovnách v Praze a na Vyšehradě. „Těchto mincí se nedochovalo mnoho, pocházejí z doby samotných počátků českého mincovnictví a jejich historická i sběratelská hodnota je obrovská. Stav mincí je naprosto unikátní, nepochybně je někdo ukryl nedlouho po jejich ražbě," uvedl numismatik Ladislav Nekvapil s tím, že nález obsahuje také zcela raritní ražby, u kterých je znám třeba jediný exemplář na světě.

Podle vzhledu mincí a charakteru jejich poškození je pravděpodobné, že nádobku s mincemi poškodila zemědělská orba, část mincí tak roztáhla po poli. „Pro historiky a odborníky na dějiny raně středověkého peněžního oběhu má denárový nález z Pardubicka mimořádnou pramennou hodnotu, přesahující naše hranice," zhodnotil poklad Petr Vorel, numismatik Východočeského muzea.

KDO POKLAD ZAKOPAL?

Kdo poklad do země uložil, zůstane už nejspíš navždy záhadou. „Je pravděpodobné, že to byl nějaký velmož napojený na vládnoucí knížecí rod, případně bohatý kupec, protože se jedná 
o majetek vysoké hodnoty. Mohly to být peníze na financování vojska, hotovost pro mezinárodní obchodní aktivity, možná i ukrytý lup," podotkl Ladislav Nekvapil.

S prázdnou ovšem ne᠆odejde ani nálezce pokladu. Krajští radní rozhodli, že dostane dva miliony korun.

„Při vyčíslení nálezného jsme přihlédli k obecné právní normě, kde je stanoveno, že nálezné činí desetinu ceny nálezu. Kdyby-chom postupovali podle památkového zákona, kde se odměna stanovuje z ceny drahého kovu, ze kterého je vyroben, činilo by nálezné přibližně 11 tisíc korun. Tato zanedbatelná částka by znamenala ztrátu motivace pro další nálezce v budoucnosti. To může vést k ne-odevzdání podobných hodnotných nálezů," dodal hejtman Martin Netolický.