Jeho počátky sahají až do starého Řecka, kde uctívali Dionýsa, slavného boha vína. Denisa má tedy mnoho společného s vínem. Lze ji přeložit i jako „božské dítě“. Čeština si Denisu upravila, čímž vzniklo rozkošné jméno Diviška. Denis – mužský protějšek Denisy – je francouzským národním světcem.

Původně se skutečně jmenoval jako onen řecký bůh, ale ve Francii si jeho jméno přetvořili. V polovině třetího století přišel do Paříže jako křesťanský misionář, byl však se svými druhy uvězněn a odsouzen k smrti. Všichni byli sťati mečem na návrší nad Paříží. Kopci se začalo říkat Mons martyrum – hora Mučedníků, z toho postupně vznikl dnes proslulý Montmartre. V církevním kalendáři má svátek Emil. Základem je latinské přídavné jméno Aemilianus – soutěžící či soupeřící.