„Vyšetření, která jsou bezplatná, probíhají přímo v prostorách školských zařízení, takže rodiče s dětmi nemusí za prevencí nikam docházet,“ informoval náměstek primátora Jakub Rychtecký. Prověření zraku čeká více jak dva tisíce dětí ve věku od 3 do 6 let, kontrola chodidel pomocí tenzometrické desky se pak týká žáků prvních až třetích tříd základních škol.

Na projekt Mít oči k vidění společnosti Prozrak město uvolnilo částku ve výši 500 tisíc korun, toto preventivní vyšetření zraku by přitom měly podstoupit děti ve věku od 3 do 6 let. Dalších 269 tisíc pak poputuje na druhý projekt Prozraku, a to následnou péči v Centru integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění. Dotace v tomto případě pokryje náklady, které nejsou hrazeny pojišťovnou, tedy náklady spojené s pořízením speciálních pomůcek a mzdami speciálního pedagogického pracovníka – tyflopeda. „Následná péče je zajištěna v prostorách dětské ambulance očního oddělení Pardubické nemocnice, kde děti trpící poruchou zraku čeká speciální cvičení pod dohledem ortoptisky a tyflopeda. Intenzivní práce s dětmi trvá celou hodinu a zahrnuje jak cvičení na ortoptických a pleoptických přístrojích, tak formou hravých činností také reedukaci zraku,“ popsal náměstek Rychtecký.

Částkou 100 tisíc korun radnice podpoří také projekt Zdravá dětská noha, na kterém město již třetím rokem spolupracuje s Hamzovou léčebnou pro děti a dospělé v Luži. Vyšetření chodidel pomocí tenzometrické desky se týká žáků prvních až třetích tříd základních škol a podobně jako při odhalení očních vad musí i v případě nezdravě se vyvíjejícího chodidla po odhalení vady rodiče s dítětem absolvovat návštěvu u odborného lékaře.