Děti z Lesní mateřské školky Perníček ji předaly zvířátkům. „Pečiva se nasbíralo hodně, sotva se nám vešlo do vozíku," sdělila předsedkyně Lesní mateřské školky Perníček Marta Kohoutková.
„Děti nadšeně pečivo nejen společnými silami dovezly přímo na farmu, ale rovnou i zvířátka nakrmily. Kromě krásného zážitku jsme navíc dostali na oplátku plný vozík hnoje na zahrádku naší školky, za což Apolence moc děkujeme," prohlásila předsedkyně Marta Kohoutková.

Občanské sdružení Apolenka  vzniklo v roce 1999. Poskytuje služby hiporehabilitace, ustájení koní, jezdeckou školu a učí enviromentální výchově. Provozuje také chráněnou dílnu a zaměstnává zdravotně postižené. Nyní má dvanáct koní a kromě nich se stará o lamy, krávy, osly, ovce a kozy, nosála červeného, husy, kachny, slepice a mnohá další zvířata.