Prvním předaným nálezem byla peněženka. Té si všimly dívky na parapetu jednoho z přízemních oken v centru města. Peněženka kromě dokladů obsahovala i pytlíčky s bílým práškem.

„Protože byly balíčky uschovány v podšívce peněženky, existovalo důvodné podezření, že se může jednat o návykovou látku,“ uvedla strážnice Lucie Klementová. Celý obsah peněženky, tedy i s identifikačními průkazy, převzala státní policie.

Opuštěného mobilního telefonu si potom všimli chlapci na zastávce městské hromadné dopravy na Masarykově náměstí a také oni ho neváhali přinést na stanici. Majitelku se podařilo kontaktovat díky uloženému seznamu telefonních čísel. Oběma skupinkám dětí strážníci poděkovali za příkladný postup při nálezu.

(bek)