Základní škola svým žákům na 1. a 2. stupni nabízí nejen vzdělání zajištěné kvalifikovaným pedagogickým sborem, ale také dbá na smysluplný čas dětí po skončení výuky. Také právě kvůli tomuto vstřícnému a novým věcem otevřenému přístupu vedení školy, celkové rodinné atmosféře a vzájemné milé spolupráci je ZŠ Rohovládova Bělá naší tradiční spřátelenou partnerskou školou.

V tomto školním roce zde organizujeme v odpoledních hodinách následující kroužky: Hip Hop a Street dance, Florbal, Sportovní kroužek se zaměřením na atletiku, Keramiku a Práci se dřevem. Obzvlášť posledně jmenovaný kroužek si zaslouží pozornost.

V době, kdy děti vyplňují svůj volný čas zejména hraním her na telefonu nebo tabletu, surfováním na sociálních sítích, sledováním videí na YouTube a jinými virtuálními kratochvílemi, působí tento kroužek trochu jako „zjevení“, avšak v dobrém slova smyslu. Jsme velmi mile překvapeni velkým zájmem o něj, patří k našim nejobsazenějším kroužkům.

Kroužek se odehrává v moderní žákovské dílně, která byla ve škole nově vybudována v září 2018 díky finanční podpoře z evropských dotací. Děti mají k dispozici prostorné pracovní stoly se svěrákem a se zásuvkami na nářadí a potřebné vybavení.

Kroužek vede Milan Blažek, třídní učitel zdejší 4. třídy, který se na domácí půdě pohybuje s naprostým přehledem. Děti ho respektují, dodržují zásady bezpečnosti práce, bez řečí si po sobě uklízí. Pan učitel předává své zkušenosti zvídavým a šikovným dětem, jež si už domů odnesly například brousítka na tužky, cedulky na záhonky, podložky pod květináče, dřevěné lodičky, věže ze špejlí.

Ačkoliv je tento kroužek orientován technicky, ve skupině přibližně dvaceti dětí jsou zastoupena také děvčata, která se svým chlapeckým protějškům při jednotlivých činnostech hravě vyrovnají.

Pan učitel vytváří svým klidným a pozitivním přístupem příjemné klima v dílně. Děti se na něho mohou při hodině kdykoliv obrátit, rád jim poradí a pomůže. Ke každému přistupuje individuálně s ohledem na jeho tempo, věk a šikovnost. Na kroužku Práce se dřevem je vidět, jak samotné děti, tak také lektora těch 60 minut společně stráveného času baví a těší se na další pondělí, až zase budou něco vyrábět.

Jsme rádi, že se nám jej podařilo původní záměr kroužku naplnit. A radost, kterou děti mají z vlastnoručně vyrobených předmětů, je v dnešní době o to cennější. Kroužek Práce se dřevem tedy můžeme hodnotit jako velmi zdařilý a doufáme v jeho pokračování a neutuchající zájem malých kutilů také v příštím školním roce.

(pn)