Během týdenního pobytu, který finančně podpořil Pardubický kraj, si děti prohlédly například obec proslavenou Nikolajem Šuhajem loupežníkem Koločavu, Siněvirské jezero, ale i čtyři hasičské stanice, protože pozvání na Ukrajinu přišlo od hasičů.

Součástí pobytu byl i výlet na Bungr, jeden z bunkrů linie Arpad, nebo hrad Palanok v Mukačevu, který sehrál důležitou roli v protihabsburských povstáních v přilehlém regionu. „Výlet na Ukrajinu byl super. Setkání s dětmi z Ukrajiny, super výlety a povídání o historii o Podkarpatské Rusi. Krásná příroda. Na tento výlet budu rád vzpomínat,“ zhodnotil cestu čtrnáctiletý Aleš Vokál. Nechyběl ani výlet na horský vrch hasičským vozidlem.

Se Zakarpatskou oblastí Pardubický kraj intenzivně spolupracuje již několik let. Zakarpatí kraj přispěl například na opravy škol, tento rok je v plánu příspěvek na rekonstrukci nemocnice v Koločavě. V letošním roce Pardubický kraj také zorganizoval poznávací cestu na Ukrajinu pro studenty regionálních středních škol. Podobné cesty pro studenty kraj plánuje i na další roky.